NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Použití: show flags [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm

0.061

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Eine Startdiskette für Windows Server 2008 erstellen?

 /

Is portable use of DesktopOK possible?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /