NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Použití: show flags [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm
0.249
19663

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, can I!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, how to?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /