NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Použití: show flags [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm
0.171
19663

Windows 10 ist auf einmal schwarz, es liegt nicht am Bildschirm?

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Turn off and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Vergleichen Sie Bilder und mehrsprachige Sprache, um die Sprache zu ändern!

 /

Start speech recognition under Windows 10 / 11!

 /

Find Windows 11 network adapters!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects?

 /

Wie komme ich unter Windows 8 / 10 Home, Pro u. Bussines ins BIOS?

 /

Check whether the file is available with PowerShell under Windows 11, 10,8.1, ...!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

 /

Printer only prints in black and white and not in color, why!

 /