NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » list

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show list ? Použití: show list [[cloud=] ] Parametry: cloud - Shluky, které se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí seznam shluků. Příklady: show list Global_ show list

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / LIST

netsh p2p pnrp cloud show list - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam shluků. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, list, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/list.htm

0.078

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /

Autostart-Ordner in Windows 10 finden, (Wo ist der)?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

NewFileTime Video!

 /