netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Změní překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: set interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmění parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.061
16960

Ich habe das Windows 10 zugemüllt, Fehlerbehebung, Reparatur?

shell:Common AppData on Windows 10 / 11!

Classic Power / Energy Options on Windows 11, 10, ...!

What is going on with the duration column on Windows 10?

Windows 10 / 11 desktop is gone, what can I do?

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?(0)