NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Změní překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: set interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.249
16960

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /

Make data recovery impossible on Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

What is a binary number?

 /

Was sind Hintergrundprogramme?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

Kann ich einen Kommentar zu den Fotos hinzufügen!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Help, I can't find the desktop directory?

 /