NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Změní překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: set interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.14
16960

Scan works also on Windows 10/11 to easy save into PDF!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows 10/11?

 /

Die Dauer/Länge von MP3-Dateien und Videos vom Ordner im Datei-Explorer!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Can I customize Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Time-controlled event and reactivation timer activate, deactivate!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Quad-Explorer: Ordner-Größe in der Status-Leiste sehen!

 /