NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Změní překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: set interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry NAT pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.14
16960

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Wie kann man die Ansicht im Windows-8 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Wie kann ich Schriftarten anzeigen, verwenden, ohne die Font-Datei zu installieren?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /