NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dhcp ? Použití: ping dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping dhcp ping dhcp 2 ping dhcp net*

NETSH / DIAG / PING / DHCP

netsh diag ping dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/dhcp.htm

0.078

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Wartezeiten beim Herunterfahren von Windows verkürzen!

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 10?

 /