netsh » diag » ping » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dhcp ? Použití: ping dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping dhcp ping dhcp 2 ping dhcp net*

NETSH / DIAG / PING / DHCP


Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTestování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/dhcp.htm
0.061
18025

The Windows Experience Index is in the wrong language?

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet?

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

To download the latest version Of Windows 10, but where?(0)