NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy reset ? Použití reset Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / RESET

netsh interface portproxy reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/reset.htm
0.155
16984

Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)!

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Can I add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

In der Explorer-Ansicht verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Open Windows-10/11 Control-Panel and Change to classic view?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Delete users with the command control userpasswords2!

 /

For Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /