NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy reset ? Použití reset Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / RESET

netsh interface portproxy reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/reset.htm
0.093

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /