netsh interface portproxy reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy reset ? Použití reset Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / RESET

netsh interface portproxy reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/reset.htm
0.14
16984

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Müssen 32 Bit Programme im Ordner Programme x86 gespeichert werden?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Ist möglicherweise das Windows 10 Problem mit dem fehlerhaftem RAM Update verbunden!

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Was ist eines URL?

 /