NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov4 ? Použití: delete v4tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV4

netsh interface portproxy delete v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov4.htm

0.046

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Windows-10 Tool um das Farbprofil für ein Gerät zu ändern, wo ist es? (Drucker, Fax)

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /