NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov4 ? Použití: delete v4tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV4

netsh interface portproxy delete v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov4.htm
0.39
26200

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Turn off Login Screen in Windows 10, can I?

 /

Windows 8.1, 10 automatische Wiederherstellungspunkte deaktivieren/aktivieren und anpassen?

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

What is auto completion?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /