NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov4 ? Použití: delete v4tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV4

netsh interface portproxy delete v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov4.htm
0.202
26200

Wie werde ich die Don't Sleep wieder los (Deinstallieren, Autoupdate)?

 /

Kann ich den Windows 10, 8.1, 7, ...  Explorer.exe in XP verwenden?

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand (aktualisiert)?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Vergrößerung im Internet Explorer 11 / 10 (zoom, Schrift)!

 /

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10!

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Desktop Shortcut for Drives Safely Remove and Eject!

 /

Bei Windows 8.1, 10 auf die 1680x1050 Bildschirmauflösung umstellen / aktivieren?

 /