NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » statistics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show statistics ? Použití: show statistics [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, jehož statistika se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí statistiku shluku. Příklady: show statistics Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / STATISTICS

netsh p2p pnrp cloud show statistics - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, statistics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/statistics.htm

0.062

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /