NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show initialization - Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. show list - Zobrazí seznam shluků. show names - Zobrazí místně registrované názvy. show pnrpmode - Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. show seed - Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. show statistics - Zobrazí statistiku shluku.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.156
13366

Den Befehl Shutdown unter MS Windows verstehen!

 /

Windows 10 / 11 computer does not go into standby, why?

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

The directory size evaluation does not start with Windows!

 /

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Freigabe und Laufwerks, Netzwerk Passwörter speichern!

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Wie formatiere ich die Festplatte unter Windows 7?

 /

Numeric keypad to control the mouse under Windows 11!

 /

Cancel all printing orders in Windows 11 or 10 via print service?

 /