NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show initialization - Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. show list - Zobrazí seznam shluků. show names - Zobrazí místně registrované názvy. show pnrpmode - Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. show seed - Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. show statistics - Zobrazí statistiku shluku.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.155

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1 / 10 (Zurücksetzen)!

 /

What is a phobia?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Wie kann ich die Windows-7 Aktivierungsaufforderung verhindern, oder aushebeln?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Portabler Einsatz von Sicher Löschen unter Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /