NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show initialization - Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. show list - Zobrazí seznam shluků. show names - Zobrazí místně registrované názvy. show pnrpmode - Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. show seed - Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. show statistics - Zobrazí statistiku shluku.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm

0.062

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Download Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-Tage-Testversion!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /