NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show seed ? Použití: show seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, jehož referenční server se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Příklady: show seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / SEED

netsh p2p pnrp cloud show seed - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
netsh p2p group gping
Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.
netsh show
Zobrazí informace
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/seed.htm

0.077

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Wo wird in Windows 7 die Zeit (Minuten) für die Desktop Wallpapers eingestellt?

 /

Unter Windows 10 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern?

 /

Der Zufallszahlenalgorithmus ist um ein Vielfaches schneller als c ++ rand, warum?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /