NETSH - Windows XP/2000

netsh » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show alias - Vypíše všechny definované aliasy. show helper - Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.

NETSH / SHOW

netsh show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show.htm
0.077

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Fehlerbehebung, Reparatur, oder Wiederherstellung von Windows 8 / 8.1 / 10!

 /

Die Mausgeschwindigkeit auf allen Windows zu halten!

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Hilfe, die Dateien in Windows-7 werden mit dem falschen Programm geöffnet?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /