NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp uninstall ? Použití: uninstall Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / UNINSTALL

netsh routing ip igmp uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/uninstall.htm
0.234
19860

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Farbfilter Einstellungen unter Windows 10 finden!

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /

Fehlermeldung nach Konvertierung der Bin zu ISO Datei auf Windows 10!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /