NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » logging

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show logging ? show logging Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW / LOGGING

netsh firewall show logging - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, logging, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/logging.htm

0.062

Was ist Invisalign?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

t-online.de TDSL bei Windows-7 einrichten, kann man das?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /