NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte vazby. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP. Příklady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací frekvenci 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.093

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Warum fährt Windows 7 automatisch in den Standbymodus, kann man es deaktivieren oder ausschalten

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /