netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte vazby. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP. Příklady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací frekvenci 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.093
18408

Verzeichnis Ausdruck direkt über das MS-Explorer Kontext-Menü!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Wie kann ich eine DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Give Quad Explorer access to folder protection under Windows 10!

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /