NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte vazby. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP. Příklady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací frekvenci 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.249
18408

Place the recycle bin in the Windows 10 Start menu!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /