netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte vazby. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP. Příklady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací frekvenci 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.218
18408

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Kennwort deaktivieren in Windows 10 (Ruhezustand, Energie sparen), aber wie?

 /