NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte vazby. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP. Příklady: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací frekvenci 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.28
18408

Beispiel für einen Leistungsindex unter Windows 10 oder 11 Pro alle Builds!

 /

Do files in the Recycle Bin take up space?

 /

What is editor?

 /

Activate or deactivate MS Outlook message sound!

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows, kein Belag zu finden?

 /

Im Quad-Explorer unter Windows 11, 10 als PDF-Dokument drucken!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /