netsh » firewall » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete allowedprogram - Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program. delete portopening - Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / DELETE


Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/delete.htm
0.077
14711

Gibt es Größenbeschränkung der Zwischenablage auf Windows 11, 10, ...?

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

Lock the PC via the command prompt, Windows 11, 10, ...!

Can I Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

Ist ein Upgrade auf Windows 10 von Windows 7 oder 8.1 möglich!?(0)