NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete allowedprogram - Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program. delete portopening - Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / DELETE

netsh firewall delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/delete.htm

0.093

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /