netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete portopening ? delete portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Odstraní konfiguraci portu v nastavení brány firewall. Parametry: protocol - Protokol portu. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Všechny protokoly. port - Číslo portu. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Příklady: delete portopening TCP 80 delete portopening UDP 500 delete portopening protocol = TCP port = 80 delete portopening protocol = UDP port = 500

NETSH / FIREWALL / DELETE / PORTOPENING

netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/delete/portopening.htm
0.171
19066

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Versteckte Dateien und Ordner, sowie Dateinamen-Erweiterungen im Windows 8 / 10 Explorer sehen?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Mouse Cursor Hide Disable and Options via the Windows taskbar!

 /

Freigegebene Ordner und Festplatten in Windows-7 ändern, hinzufügen, entfernen!

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /