NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete portopening ? delete portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Odstraní konfiguraci portu v nastavení brány firewall. Parametry: protocol - Protokol portu. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Všechny protokoly. port - Číslo portu. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Příklady: delete portopening TCP 80 delete portopening UDP 500 delete portopening protocol = TCP port = 80 delete portopening protocol = UDP port = 500

NETSH / FIREWALL / DELETE / PORTOPENING

netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/delete/portopening.htm
0.281
19066

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Im Datei Explorer schneller eine oder mehr Ebenen nach oben navigieren!

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Das aktuelle W10 Design anpassen!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

This file can not be deleted!

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /