NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete portopening ? delete portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Odstraní konfiguraci portu v nastavení brány firewall. Parametry: protocol - Protokol portu. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Všechny protokoly. port - Číslo portu. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Příklady: delete portopening TCP 80 delete portopening UDP 500 delete portopening protocol = TCP port = 80 delete portopening protocol = UDP port = 500

NETSH / FIREWALL / DELETE / PORTOPENING

netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/delete/portopening.htm
0.14
19066

Schnelle Druckerauswahl um Kurz Notiz zu drucken! 

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

What is a router?

 /

Windows 10 / 11 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows 7, 8.1, 10 Taskleiste?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Den Autostart-Manager am Android Handy einrichten ohne Zusatzsoftware?

 /