netsh firewall show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show allowedprogram - Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. show config - Zobrazí konfiguraci brány firewall. show currentprofile - Zobrazí aktuální profil brány firewall. show icmpsetting - Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. show logging - Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall. show multicastbroadcastresponse - Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. show notifications - Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall. show opmode - Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall. show portopening - Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall. show service - Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall. show state - Zobrazí aktuální stav brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW

netsh firewall show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show.htm
0.249
14256

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /

How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Access quick links, find the folder in file explorer views, how to!

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Mausschatten einschalten bei Windows, aber wie?

 /

Wie benutzt man MultiClipBoardSlots, Hilfe?

 /

Kann ich -zuletzt online- in WhatsApp deaktivieren?

 /

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7/8.1/10 Taskleiste?

 /