NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show config ? show config [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí konfiguraci brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show config show config DISABLE show config ENABLE show config verbose = DISABLE show config verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / CONFIG

netsh firewall show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip reset
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/config.htm

0.061

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

VHD, what is this file?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /