NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm

0.093

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Systemsteuerung, Arbeitsplatz, Netzwerk am Windows 8.1 (8, 10) Desktop anzeigen?

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Firefox Favoriten nach Windows-7 übertragen?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Wann kann man Windows-9 downloaden und testen, wann gibt es die erste Version auf Deutsch?

 /