NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.296
18611

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

V-Server vs Dedicated!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

Can I make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Kann ich einrichten, dass mein Windows 10 DVD´s beim Einlegen automatisch abspielt?

 /

Deactivate Windows 10 Quick Start!

 /

Mit einem Favoriten starten, ohne *.qdr zu registrieren?

 /