netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.155
18611

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Place the recycle bin in the Windows 10 Start menu!

 /

Verzeichnisausdruck Verzeichnisstruktur und Dateidetails!

 /

Windows 7 turn off groups view files and directorys?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /