NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.14
18611

Was ist Numerische Dateisortierung?

 /

Paste the same text into multiple Excel cells at the same time!

 /

Group the tiles in the Windows 10 Start menu!

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Overclocked systems?

 /

Erzwingen dass das Fenster im Vordergrund oder Hintergrund ist!

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Easy ways to get the Windows 10/11 product key (not a hack)!

 /

What are unprintable characters?

 /

Was ist ein Festplatten Volume?

 /