NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Bruk: reset [name=] Parametere: Kode Verdi navn - Navnet på filen som informasjonen om hvilke innstillinger som ble tilbakestilt, skal føyes til i. Kommentarer: Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. Eksempler: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
netsh interface show interface
Viser grensesnitt.
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras show multilink
Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.202
17424

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /