NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Viser informasjon om datamaskinen.
netsh routing ip nat add ftp
Aktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy add v6tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ip set addrassign
Angir metoden som RAS-serveren
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.046

Was ist eine Rechtschreibprüfung?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Anpassen der Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows 8.1, 8 und 10!

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Mobilen Hotspot AndroidAP + Passwort einrichten, ändern und aktivieren?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Was heißt denn bei Programmen: Lauffähig ab Windows 5.0 und höher?

 /