NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.155
16298

What is a spreadsheet?

 /

Bildschirmmodus ändern am Samsung Handy?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Disable Google Chrome auto update on Windows 10 or 11!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten auf Windows 11, 10, ...!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Restart Windows 11 and Forced Restart!

 /

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

 /