netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.125
16298

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Welche CPU hat mein Windows-PC?

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

What is pagefile.sys?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, can I?

 /