NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.389
16298

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Kann ich mein Win-XP auf Windows 7 aktualisieren, bzw. updaten?

 /

Deaktivieren oder Aktivieren vom automatischen Aktualisierung in Q-Dir!

 /

Übersetzen der Texte aus der Zwischenablage!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

What is a print preview?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /