NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete dhcpserver - sletter DHCP-servere fra den globale listen over DHCP-servere. delete interface - Deaktiverer DHCP Relay Agent på grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP nett-til-medietilordninger.
netsh routing ip relay show interface
Vis grensesnitt-spesifikk DHCP Relay-agentkonfigurasjon

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.077

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Das Center für erleichterte Bedienung schnell öffnen in Windows 8.1, 8, 10?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

What is a phobia?

 /