NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angir modusen som bestemmer om og når klienter som ringer inn skal godkjennes. mode - Modusen STANDARD - Alle enheter må godkjennes. NODCC - Direkte tilkoblede enheter godkjennes ikke. BYPASS - Godkjenning er ikke nødvendig for noen enheter.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - kommando Angir godkjenningsmodusen. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add interface
aktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser innhold i Winsock-katalog.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir godkjenningsmodusen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.14
13418

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Pixel color queries with the help of program argument!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC!

 /

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Don't Sleep works in MS Windows 11!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Diese Datei kann nicht gelöscht werden übergehen!

 /

Komplettes Windows-7 Systemabbild zur PC-Wiederherstellung erstellen, aber wie?

 /