NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Bruk: delete preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametere: Merke Verdi proto - En av følgende verdier: autostatic: Sletter en foretrukket autostatisk route local: Sletter en foretrukket lokal rute netmgmt: Sletter en foretrukket ruteprotokoll for en nettverksadministrasjonsprotokoll. nondod: Sletter foretrukkenhet for en ruteprotokoll som ikke kan bruke behovsbetinget oppringing. ospf: Sletter en foretrukket ruteprotokoll for OSPF rip: Sletter en foretrukket ruteprotokoll for RIP static: Sletter en statisk ruteforetrukkenhet. Kommentarer: Sletter et foretrukket nivå for angitt ruteprotokolltype. Eksempler: delete preferenceforprotocol proto=rip delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - kommando Sletter preferanse for en angitt protokoll. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser informasjon om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Lister opp alle definerte aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfigurasjon av DHCP-tildeler for det angitte grensesnittet.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm

0.078

I can't delete temporary scans, why?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /