NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Kullanım: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametreler: Etiket Değer proto Aşağıdaki değerlerden biri: autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihini siler local: Bir yerel yönlendirme tercihini siler netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir yönlendirme iletişim kuralı için tercihini siler ospf: OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler rip: RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler static: Statik bir yönlendirme tercihini siler Açıklamalar: Belirtilen bir yönlendirme iletişim kuralı türü için bir tercih düzeyini siler. Örnek: delete preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen iletiºim kural?n?n tercih düzeyini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh show alias
Tan?mlanan tüm di?er adlar? listeler.
netsh routing ip autodhcp show interface
Belirtilen arabirim için DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 delete route
IPv6 yönlendirmesini siler.
netsh routing ip routerdiscovery help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm
0.061

Das eigene Profilbild auf Facebook.de verändern, löschen oder anpassen?

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /