NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Kullanım: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametreler: Etiket Değer proto Aşağıdaki değerlerden biri: autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihini siler local: Bir yerel yönlendirme tercihini siler netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir yönlendirme iletişim kuralı için tercihini siler ospf: OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler rip: RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler static: Statik bir yönlendirme tercihini siler Açıklamalar: Belirtilen bir yönlendirme iletişim kuralı türü için bir tercih düzeyini siler. Örnek: delete preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen iletiºim kural?n?n tercih düzeyini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh show alias
Tan?mlanan tüm di?er adlar? listeler.
netsh routing ip autodhcp show interface
Belirtilen arabirim için DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 delete route
IPv6 yönlendirmesini siler.
netsh routing ip routerdiscovery help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm

0.062

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Directory print / expression, but how to?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Ordner Berechtigungen freigeben für alle Windows 10?

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /