NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ delete ğ route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanım: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adı veya dizini. nexthop - Önek bağlantıda yer almıyorsa, ağ geçidi adresi. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 yönlendirmesini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 show dns
DNS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ipx
`netsh routing ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras appletalk show config
Geçerli uzaktan erişim appletalk yap?land?rmas?n? gösterir
netsh firewall show opmode
Güvenlik duvar?n?n çal?şma yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set area
Belirlenen alan?n parametrelerini de?iştirir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.061

Windows-10 unter Windows-10 in Virtual-Box, funktionirt so was?

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Ddisable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager while the program is running?

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /