NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ delete ğ route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanım: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adı veya dizini. nexthop - Önek bağlantıda yer almıyorsa, ağ geçidi adresi. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 yönlendirmesini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 show dns
DNS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ipx
`netsh routing ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras appletalk show config
Geçerli uzaktan erişim appletalk yap?land?rmas?n? gösterir
netsh firewall show opmode
Güvenlik duvar?n?n çal?şma yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set area
Belirlenen alan?n parametrelerini de?iştirir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.061

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Wie kann ich den Windows Standby Blocker in meine Landessprache übersetzen?

 /

Wo finde ich Programme, die durch die Windows 8.1 / 10 Firewall zugelassen sind?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /