NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show dns ? Kullanım: show dns [[interface=]dize] Parametreler: Etiket Değer interface - Belirli bir arabirimin adı. Açıklamalar: Belirli bir arabirimi veya birçok arabirim için DNS sunucusu yapılandırmasını görüntüler. Örnekler: show dns "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DNS

netsh interface ipv6 show dns - Windows 2000/XP - Komutları DNS sunucusu adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set interface
6to4 arabirimi yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Eº olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeci siler.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping ip
Her Ba?daºt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DNS sunucusu adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/dns.htm
0.171
15889

How do I get directly and quickly to the Windows desktop?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder Windows 10, 8.1) !

 /

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

 /

My external USB hard drive doesn't work on the USB HUB, why?

 /

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Marge scans under Windows into a single PDF file!

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

How can I use the command history in Windows PowerShell?

 /

Set files to status hidden on Windows 11 or 10!

 /