netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Genel yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall show portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.14
16938

Save icon layout and restore it.

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Can I customize the file format from rar to zip?

 /

Can I paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Wo ist Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Can I open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, can I?

 /