NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Viser globale konfigurasjonsparametere.
netsh routing ipx add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall show portopening
Viser portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf set global
Endrer globale OSPF-parametere.
netsh lan show profiles
Viser en oversikt over kablede profiler som for ?yeblikket er konfigurert, p? denne maskinen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.14
15541

For Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Replace the cartridge on my computer!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Portable use of the process killer under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)!

 /

How can I minimize the other programs to tray, on Windows 11, 10, ...?

 /

Kann ich einen Kommentar zu den Fotos hinzufügen!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Can I continue to use my IE favorites on Windows 11?

 /

Die Stoppuhr und der Countdown-Timer für Windows 11, 10, ... alle MS OS!

 /

If the symbols / icons are displayed incorrectly in Windows 11, 10 Explorer!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /