NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Zobrazí parametry globální konfigurace.
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.28
15985

Start programs with different priority classes, can I do on Windows 10/8.1/7?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

System Volume Information anzeigen, bearbeiten auf MS-Server und Desktop!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Modify the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Where is security at glance in the 1909 Windows 10, defender, account protection?

 /