NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.281
20052

Compare images and Multilanguage ergo customize Language!

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings on Windows OS!

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

How to find installed program files in Windows 10 (uninstall)?

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Vollständige Prüfung auf Trojaner, Viren und Ransomware starten! 

 /