NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.218
20052

Kann ich die 3D Desktop Uhr auf allen Microsoft's Windows OS automatisch starten lassen!

 /

Do I have to shoot the corona viruses? 

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Restore the location of the default profile directory on Windows 11/10!

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /

No password query under Windows despite screen saver, why?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Use Windows 98 on Windows 10 2020 and 2021!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /