NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm

0.155

Wie kann ich Windows 8 (8.1, 10) im abgesicherten Modus starten (booten)?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /