netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.187
20052

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10 and other OS!

 /

Starten vom Kopieren und Einfügen in einen neuen Prozess, aber wie?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /