NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.125
20052

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

What is a CPM model?

 /

Kann ich unter Windows 11 auch Festplatten partitionieren/formatieren?

 /

Deactivate docking in Windows 11!

 /

Mein Samsung Notebook lädt das Akku nur zu 80%, warum?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

Tastenkombinationen für die Eingabeaufforderung unter Windows 11, 10, 8.1,...!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Remove or add delete at restart via Microsoft File Explorer Menu!

 /