NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / HELP

netsh routing ipx sap help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/help.htm
0.218
14671

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

With the software you can compare all image formats!

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Change or Set a new password under Windows 10!

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung!

 /

www.joyn.de passwort knacken, aber wie?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /