NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm

0.046

Desktop icons Hide and Show, Without the timer!

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Bei Windows-7 fehlen viele Programme, die bei Vista vorhanden sind?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /