NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.186
19041

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Select directory from List View enable, turn off?

 /

Can I select non adjacent files in explorer list view?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /