NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.218
19041

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Change the Windows folder icons RGB color!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Wozu der Admin-Explorer in einem Windows Löschprogramm?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, can I?

 /

The difference user and account names in Windows 10!

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

Der letzte Freeware Autor / Programmierer im deutschen Netz?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /