NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.14
19041

What are DPI?

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 11, 10?

 /

Regedit.exe program commands or arguments on Windows 11, 10, ...?

 /

🎨 Copy RGB values ​​to the clipboard!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Zugriff auf essenzielle Speicher und System Funktionen unter Windows! 

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Diese Datei kann nicht gelöscht werden übergehen!

 /

Kann ich beim Ziehen mit der Maus verschieben und nicht kopieren?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /