NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat své číslo uzlu IPX. mode - režim ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX. DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.124
19041

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

In Windows 8.1 / 10 Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Suche eine schöne Desktop-Uhr für mein Windows XP?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Windows 10 Rechner geht nicht in Standby, warum?

 /

Change the language in MS Office, German, ... to English!

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen / durchsuchen den 4 Explore Ansichten?

 /

Was bedeutet maximale Anzahl der Anfragen in TraceRouteOK?

 /