NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show flags - Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. show global - Zobrazuje globální parametry protokolu RIP. show globalstats - Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. show ifbinding - Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. show ifstats - Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. show neighbor - Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.046

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /