NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show flags - Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. show global - Zobrazuje globální parametry protokolu RIP. show globalstats - Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. show ifbinding - Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP. show ifstats - Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. show neighbor - Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.155
13454

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Add directory with subdirectory and files to customize the timestamp!

 /

Start under Windows 11 from the Start menu as Admin!

 /

Ein Zertifikat wurde explizit durch den Aussteller gesperrt!

 /

MS Visual Studio Registerkarten deaktivieren / aktivieren!

 /

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /