NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu RIP pro zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.14

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /