netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu RIP pro zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.202
20171

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Sichere Entfernung von Dateien mit dem Befehl ERASE, Beispiele?

 /

Kann man Windows 8 (8.1, 10) Partitionen anzeigen und löschen?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /