NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu RIP pro zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.28
20171

Verzeichnisausdruck Treelist Ordnerstruktur!

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Serer!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Can I use the password reset disk in Windows 7?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Erklärung der Windows 12 klassische Desktop Uhr!

 /