NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu RIP pro zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.062

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Sicherheit und Wartung Einstellungen ändern unter Windows 10?

 /

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

 /