NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen for. Kommentarer: Viser RIP-konfigurationen for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm

0.092

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Benutzernamen und Kennwörter für Windows 8.1/8 und 10 Remotedesktop sichern und wiederherstellen!

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Dateisuche mit Filter und (Einschließen, oder Ausschließen) der Dateien!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /