NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Format: show interface [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen for. Kommentarer: Viser RIP-konfigurationen for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser aktuel firewall-tilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.077

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

x86 and x32, what is what?

 /

What is a pixel?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /