NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Bruk: show interface [[name=]] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil vise konfigurasjonen for. Merknader: Viser RIP-konfigurasjon for angitt grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser RIP-konfigurasjonen for angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Legger til utelukkelse fra DHCP-tildelerens omr?de.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.093

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Smart screen und Upgrade Problem bei Win-10!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

What is a function?

 /