NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, którego konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: wyświetla konfigurację RIP dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.186
20223

How can I burn a BIN image file?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Speed ​​dial key and key combination difference?

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Windows 10/11 start famous fax and scan feature!

 /

What is editor?

 /

Dateizeit-Änderungs-Tool auf Windows 11 weiter verwenden wie auf Windows 10, ...!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10/11?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /