NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, którego konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: wyświetla konfigurację RIP dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.187
20223

Wo ist dir Tab Taste ↹ auf Windows?

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Check if an app is running as an admin on Windows 10?

 /

Deaktivieren der Trim-Unterstützung bei SSD auf Windows 10, 8.1!

 /

Print contents from the library under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

The sticky notes Windows 10!

 /

Find installed desktop programs on Windows 10!

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Unterschied Optionsfelder und Kontrollkästchen?

 /