NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, którego konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: wyświetla konfigurację RIP dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip rip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/interface.htm
0.109

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

What is a cmd.exe?

 /

Verwenden von Batchdatei Datei zum Starten von mehreren Programmen!

 /

Can I uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /