netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Sposób użycia: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Przyjazna nazwa dla interfejsu. localaddress - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu lokalnego. remoteaddress - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu zdalnego. neighbordiscovery - Jedna z następujących wartości: enabled: usługa ND jest włączona w interfejsie. disabled: usługa ND jest wyłączona w interfejsie. To jest ustawienie domyślne. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Tworzy tunel typu IPv6-w-IPv4. Przykład: add v6v4tunnel "Prywatny" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.
netsh routing ipx sap show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh routing ip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.187
17561

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

Timestamps?

 /

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /