netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Sposób użycia: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Przyjazna nazwa dla interfejsu. localaddress - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu lokalnego. remoteaddress - Adres IPv4 punktu końcowego tunelu zdalnego. neighbordiscovery - Jedna z następujących wartości: enabled: usługa ND jest włączona w interfejsie. disabled: usługa ND jest wyłączona w interfejsie. To jest ustawienie domyślne. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Tworzy tunel typu IPv6-w-IPv4. Przykład: add v6v4tunnel "Prywatny" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.
netsh routing ipx sap show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh routing ip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.202
17561

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer, can I?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

Ist eine Remoteunterstützung über eine Remotedesktopverbindung in Windows 8 bzw. 10 möglich, (aktivieren, deaktivieren, freigeben und nutzen)?

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Windows Schriftarten vergleichen visuell!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

What is a Windows document?

 /