NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla bieżący stan zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.155
15059

Can I deactivate the Windows 11 startup sound?

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

What are wildcards?

 /

Change the file attributes, hidden, protected via command line in Windows!

 /

Disable and customize APPs Windows 10 notifications!

 /

What is adjustment?

 /

Die Kalenderwochen wird unter MS Windows 10, 8.1, ... falsch angezeigt?

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Download kostenloses Text Bearbeitungs Programm!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10/11!

 /