NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla bieżący stan zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.155
15059

Help for Explorer in Windows-11/10!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Can I use the Aero Desktop Clock on Windows 11?

 /

Internet Explorer 11 und Cookies Einstellungen anpassen!

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk, SSD)?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Also keine Angst vor K.I. , die tappen im Dunkeln und sprechen von K.I!

 /

Difference between ???

 /

What does data verify (verification)?

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /