NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla bieżący stan zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.187
15059

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Hide drives in Windows 10 File Explorer!

 /

Anpassen vom Papierkorb unter Windows 10, Größe, Löschen, .... !

 /

How can I adjust power options in the notification area of the taskbar!

 /

Can I enable or turn off Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", can I turn off this message?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, turn off)?

 /

QuickTextPaste funktioniert in Microsoft Remote / Desktop und App Fenstern!

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /