NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí aktuální stav brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální stav brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm

0.062

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Hat Q-DIR einen einzigen Baum (Tree-View), der für alle Fenster verwendet werden kann?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Was ist Native Auflösung?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /