NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí aktuální stav brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální stav brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm

0.062

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /