NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí aktuální stav brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální stav brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.046

Save icon layout and restore it.

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

Was ist facebook.de für eine Internet-Seite und wofür ist sie gut?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Finden Sie Zeichentabelle für Windows 10? (Starten, Ausführen, Herunterladen)!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /