NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Sposób użycia: show adapter [[id=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty, której konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: Wyświetla informacje o kartach dotyczące mostka. Przykłady: show adapter Wyświetla wszystkie karty (z identyfikatorami), które tworzą części mostka, wraz z ich ustawieniami i flagami.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.327
17090

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Remove the performance index reader from Windows 10!

 /

Netto und Brutto bei WLAN Übertragungsrate?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1!

 /