NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Sposób użycia: show adapter [[id=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty, której konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: Wyświetla informacje o kartach dotyczące mostka. Przykłady: show adapter Wyświetla wszystkie karty (z identyfikatorami), które tworzą części mostka, wraz z ich ustawieniami i flagami.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.14

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /