netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Sposób użycia: show adapter [[id=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty, której konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: Wyświetla informacje o kartach dotyczące mostka. Przykłady: show adapter Wyświetla wszystkie karty (z identyfikatorami), które tworzą części mostka, wraz z ich ustawieniami i flagami.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.187
17090

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Forget the Font Name!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

ListView_GetItemImage, ListView_GetISubtemImage!

 /

Desktop Uhr Windows 10, 11 Analog APP

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

Can I mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /