NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Sposób użycia: show adapter [[id=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty, której konfigurację chcesz wyświetlić. Uwagi: Wyświetla informacje o kartach dotyczące mostka. Przykłady: show adapter Wyświetla wszystkie karty (z identyfikatorami), które tworzą części mostka, wraz z ich ustawieniami i flagami.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.077

Delete and remove locked files and folders!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Was ist der Sinn von Find.Same.Images, wofür?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /