NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show ğ adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Kullanım: show adapter [[id=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer id - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz bağdaştırıcının kimliği. Açıklamalar: Köprüye dahil olan bağdaştırıcıları gösterir. Örnekler: show adapter Köprünün bir parçasını oluşturan bağdaştırıcıları (kimlikleriyle beraber), ayarlarını ve bayraklarını gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Komutları Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.249
17586

Windows-10 Lautstärkemixer Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Wo ist der Unterschied zwischen CD, DVD, BluRay und USB!

 /