NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show adapter - Tek köprü olarak yapılandırılan bağdaştırıcıları gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW

netsh bridge show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show nbname
NETBIOS adlar? listesini görüntüler.
netsh ras ipx
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ip reset
TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?ş? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show.htm
0.046

Programm Starter bei Portablen und Installations Programmen?

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /