NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pnrp dü?ümlerine ping yapar.
netsh diag ping loopback
Ping geridöngüsü (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu gösterir.
netsh routing ipx delete staticservice
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.14

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Den Untertitel bei Android Handy aktivieren, oder deaktivieren?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /