NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pnrp dü?ümlerine ping yapar.
netsh diag ping loopback
Ping geridöngüsü (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu gösterir.
netsh routing ipx delete staticservice
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.202
17919

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Trim string in cpp?

 /

Über Eingabeaufforderung Hard-Links und Soft-Links unter Windows erstellen!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Take a Windows 11 screenshot!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

 /

Auf den klassischen Windows Defender unter Windows 10 umstellen!

 /

Cumulative Update for Windows 11 or 10, what is it?

 /

Alternative zu RegDeleteTree!

 /