NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Pinge tilbakekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 show state
Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.234
17384

Wie kann man das WLAN / WIFI deaktivieren bei Windows-7 (8.1, 10)?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Expand desktop shortcut icons, or off, on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Wie entferne ich das Löschen Bei Neustart Programm von meinem Windows 10?

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

Can I see the Folder network access under Windows 10?

 /

SSD, HD USB  Laufwerke anzeigen Windows 10, 8.1?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Wo kann ich festlegen wie das Windows-7 starten soll, z.B. ein Diagnosesystemstart?

 /