NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set global - Angir globale DNS-proxyparametere. set interface - Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET

netsh routing ip dnsproxy set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Legger til et pakkefilter i listen over filtre.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren.
netsh firewall show service
Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf set interface
Endrer OSPF-konfigurasjonsparametere for grensesnittet.
netsh lan show settings
Viser gjeldende, globale innstilling for kablede LAN.
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set.htm
0.061

How to do a double-click?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Was ist Windows PE (WinPE)?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /