netsh » routing » ipx » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add filter ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / FILTER


Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger til et pakkefilter i listen over filtre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/filter.htm
0.062
16375

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

Brightness adjustment Windows 10/11, excluding screen control?

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

Windows 10 or 11 version and build number on the desktop!

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10//11, warum?(0)